Khen thưởng ý tưởng cải tiến xuất sắc trong sản xuất kinh doanh

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP HTV 08/07/2023

Với mục đích ghi nhận, khích lệ CBCNV đề xuất ý tưởng cải tiến trong sản xuất kinh doanh, Ban cải tiến Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV đã quyết định khen thưởng sáng kiến trong 6 tháng đầu năm 2023

Đây là hoạt động thường niên của công ty, nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ CNVCLĐ ở HTV không ngừng đóng góp các ý tưởng sáng tạo và đưa các ý tưởng đó vào cuộc sống, mang lại giá trị cho khách hàng, truyền cảm hứng và tạo nên một HTV mới - công nghệ cao và hiện đại.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, công nhân viên được khen thưởng: