Công ty TNHH dụng cụ công nghiệp HTV tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP HTV 13/12/2023

Nhằm chăm lo cho sức khỏe toàn diện của cán bộ công nhân viên, chúng tôi đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả nhân viên trong công ty. Hoạt động chăm sóc đặc biệt, giúp quản lý và nắm bắt thông tin về tình trạng sức khỏe của người lao động, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời.

Đây là hoạt động giúp cho nhân viên của chúng tôi luôn ở tình trạng sức khỏe làm việc tốt nhất. Chúng tôi tự hào khi có thể đảm bảo tình trạng sức khỏe của nhân viên và sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự trong tương lai để tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc và sức khỏe của các cán bộ công nhân viên.

Công Ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV xin chân thành cảm ơn!